Portovenere path to San Pietro Church. Liguria, Italy, Europe.

Portovenere Path to San Pietro Church

Portovenere path to San Pietro Church. Liguria, Italy, Europe.