Lezzeno in Como lake district. Italian traditional lake village. Italy, Europe

Lezzeno village Lake of Como

Lezzeno in Como lake district. Italian traditional lake village. Italy, Europe